VAR MED OCH PÅVERKA - BLI MEDLEM!

Vi vill se en kommun som är till för alla!

Förskola: Vi vill minska barngrupperna och öka personaltätheten!
Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga med förskolan, och alla barn ska få chansen att utvecklas!

Fritidsverksamheten: Verksamheten är en mycket viktig pedagogisk del av skolan och lärandet. Mindre grupper och ökade resurser skapar goda förutsättningar. Kamratskapet ökar! Mobbning, segregation, utanförskap minskar!

Skola: Arbeta målmedvetet för en jämlik skola där alla elever får samma chans. Minska det privata lärandet(hemläxor), inför gratis frukost upp till gymnasiet.

Arbetsmarknad: Öka ungdomarnas framtidstro genom att skapa jobb och motverka den ökande arbetslösheten.

Bostad: Bygg billiga bostäder! Det går att bygga billiga och miljövänliga hyresrätter. Bostadsbristen i vårt län är stor, Sigtuna kommun har chansen att visa vägen.

Fritid: Erbjuda alla i kommunen en bra fritid. Sänkta avgifter i kommunala anläggningar och ökat stöd till föreningslivet ger fler möjligheten ta del av utbudet. Alla har rätt till gemenskap och samhörighet.

Äldreboenden: Vi vill att det skall finnas möjlighet till att laga maten på våra äldreboenden. Välbefinnandet ökar och hälsan blir bättre med näringsriktig hemlagad kost.

Vi accepterar inte barnfattigdom, rasism, segregation, ojämlikhet i vår kommun!

Vänsterpartiet kommer alltid jobba för
en rättvis Sigtuna kommun!

Dela den här sidan:

Kopiera länk