VAR MED OCH PÅVERKA - BLI MEDLEM!

Sigtuna kan bli ett föredöme

Fritidshemmen ska hålla lika hög kvalitet som skolan eftersom de är en del av en samlad skoldag. De flesta barn i yngre åldrar börjar och slutar också sin skoldag på fritidshemmet. Tyvärr vistas många av dem i en torftig och osäker miljö eftersom grupperna är för stora och personalen för liten för att en meningsfull verksamhet ska kunna erbjudas. Mobbning och utsatthet ökar!

 

Det blir sämre för varje år som går nationellt. År 1990 var det i genomsnitt 8,3 barn per årsarbetare i fritidshemmen. År 2011 var antalet barn per årsarbetare mer än dubbelt så stort, 20,4. Grupperna har följaktligen också ökat i storlek och antalet barn per avdelning är nästan 40 i Sverige. Sedan högerregeringen tillträdde har den negativa utvecklingen accelererat och den genomsnittliga gruppstorleken ökat med 25 procent.

 

Sigtuna kommun har vidtagit åtgärder, och även om personalen jobbar stenhårt för våra barn så räcker det inte. Vänsterpartiet vill mer! Vi vill att Sigtuna kommun blir ett föredöme där vi vill se en långsiktig satsning på att successivt minska barngrupperna samt öka personaltätheten. Dessutom vill vi att barn till arbetslösa och föräldralediga bereds möjligheten att få delta i fritidsverksamheten på samma premisser som övriga barn. Då vi vet att det är en stor del av det sociala välbefinnandet hos barnen, samt en mycket viktig och pedagogisk grund för lärandet.

 

Sigtuna kommun har nu chansen att bli ett föredöme.

 

Johan Eriksson
Vänsterpartiet Sigtuna kommun

 

Infört på www.marsta.nu 2012-10-24

Dela den här sidan:

Kopiera länk