Samhälle

Información de la sociedad sueca en español!/Samhällsinformation på Spanska!

Información de la sociedad sueca en español!/Samhällsinformation på Spanska!

Hur fungerar det Svenska samhället?
Como funciona la sociedad sueca?

Introduktion, ekonomi, skola, vård, arbete m.m.
Introduccion, economía, educación, salud, trabajo etc.

Emilio Callisaya håller en informativ kurs på spanska i ämnet.
Emilio Callisaya da un curso informativo en español sobre el tema.

Plats/lugar: ABF lokal Västra Bangatan 31 Märsta
Datum/fecha: 15/3, 22/3, 29/3
Tid/hora: 13.00-15.00

Välkomna/Bienvenidos!
Vi bjuder på fika/Invitamos cafe

Anmälan till/registrarse a: [email protected]
Arrangör/organizador: Vänsterpartiet Sigtuna/Märsta och ABF

Dela den här sidan:

Kopiera länk