Äldre debattartiklar

(V) tar miljö och klimatansvaret

Klimathotet är en av de största framtidsutmaningar som vi stått inför. Den fossila energianvändningen hotar att allvarligt förstöra vår planet. Alla har vi ett ansvar att vända på utvecklingen, så också här i Sigtuna kommun. De fossila energikällorna måste fasas ut och ersättas med förnybar energi, som inte skadar vår jord.

Vi vill att vår kommun visar vägen i denna omställningsprocess genom att anlägga och starta upp både solcellsparker och vindkraftsparker på kommunal mark. Så har skett i Katrineholm med framgång och så kan givetvis även ske i vår kommun. Numera finns även möjligheten att etablera mindre vindkraftverk i närheten av Arlanda.

I Tyskland har man kommit långt i denna omställningsprocess och under flera dagar förra sommaren svarade solceller och vindkraftverk tillsammans för hundra procent av landets energibehov. Solceller är något, som tyskarna tagit till sig. På vart och vart annat hustak ser man

solceller när man reser i Tyskland.

Det vore fint att se solceller även här, på villatak, så väl som på flerfamiljstak och industritak, men kommunala solcellsparker måste gå före

och visa vägen. Vi får inte lämna över en förstörd planet till våra barn och barnbarn. Vi måste agera nu, när det ännu finns en chans till att rätta till det vårt överdrivna användande av fossila bränslen. Utan ett klimat, som är en förutsättning till livet på jorden går vi sakta men säkert mot vår egen undergång.

Vi vill i Vänsterpartiet skyndsammast utreda frågan hur man ska kunna komma i gång med denna nödvändiga omställning. Från fossil energi till en förnybar energi byggd på biokraft, solceller och vindkraft.

– Rolf Dahlen
– Wanijra Andersson
Vänsterpartiet

Denna insändare finns även publicerad på märsta.nu

Dela den här sidan:

Kopiera länk