Äldre debattartiklar

Är feminismen ett hot eller en självklarhet ?

annapeamartaFrån vissa håll hör man feminismen kopplas samman med ”offerkoftor” och” tycka synd om mentalitet”, i dessa fall tror vi att de som uttrycker detta själva har mer erfarenhet av detta än vi i vänsterpartiet.

Från vissa håll hör man feminismen kopplas samman med ”offerkoftor” och” tycka synd om mentalitet”, i dessa fall tror vi att de som uttrycker detta själva har mer erfarenhet av detta än vi i vänsterpartiet.

Vi i vänsterpartiet har inga offerkoftor i vår garderob utan har istället valt att tillsammans kämpa för människors lika värde.Idag är det fortfarande så att kvinnor oftare är i utsatta situationer än män, har mindre makt i samhället. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti för att vår syn är att kvinnor och män skall ha samma värde och samma möjligheter i vårt samhälle och därför vill vi att:

– Kvinnor skall ha lika lön för lika arbete
– Skolorna skall arbeta förebyggande mot våld och en objektifierad syn på kvinnor
– Löner och arbetsförhållanden inom de kvinnodominerade yrkena skall förbättras
– Underhållsstödet höjs
– Staten skall ge stöd till kvinnojourerna
– Lagstiftningen vid våldtäktsfall ses över och förändras

Ojämställdheten bidrar negativt i vårt samhälle och vi vill att alla individer oavsett kön skall kunna få ta plats, hävda sina rättigheter, känna att den är viktig och duger och är en del av vårt gemensamma samhälle. Vi tror inte heller på splittring och gruppering eller för den delen tycka-synd om
mentalitet utan vår melodi är att tillsammans är vi starka och att olikhet berikar och alla skall ha samma medborgerliga rättigheter och förutsättningar!


Marta Aguirre
Anna Aronsson
Vänsterpartiet Sigtuna kommun

 

Denna insändare är även publicerad på märsta.nu

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk