Äldre debattartiklar

Ett samhälle utan kvinnoförtryck

sahra_kropp2I ett Sverige som under de senaste åren haft en borgerlig regering har utsattheten för ensamstående, arbetslösa och sjuka ökat. Detta drabbar kvinnor hårt.

I ett Sverige som under de senaste åren haft en borgerlig regering har utsattheten för ensamstående, arbetslösa och sjuka ökat. Detta drabbar kvinnor hårt.

Samtidigt har också arbetsbelastningen generellt stegrats och inkomstskillnader mellan kvinnor och män ökat mer och mer. På vägen till jämställdhet måste män ge avkall på privilegier och dela med sig av makt och inflytande till kvinnor. Det kan upplevas som en förlust vilket gör att jämställdhetsarbetet inte alltid är så lätt, men i förlängningen är det en vinst för alla. I kommuner där Vänsterpartiet suttit med i en majoritet har mycket hänt och medvetenheten har ökat. Många kvinnor och män arbetar i dag sida vid sida för att bereda vägen och göra det möjligt för nästa generation att leva i mer jämställda relationer, utan förtryck av kvinnor och utan de begränsningar för kvinnor och män som könsmaktsordningen innebär.

Sexslaveri, trafficking och prostitution ska stoppas och kvinnor som blivit utsatta ska få stöd av kommunen. Samverkan mellan kommunen, polisen, landstinget är ovärderlig för att kunna ta fram ett trovärdigt stödjande och rehabiliterande arbete för kvinnor som är utsatta. Men vi måste aktivt jobba med frågorna på flera plan. Det förebyggande arbetet, där vi ser problemen idag samt stötta kvinno- och tjej jouren i deras arbete ute i verkligheten. Att arbeta för jämställdhet är ett stort förändringsarbete som ställer krav på oss alla.

I grunden handlar det om jämlikhet, rättvisa och demokrati. Vi vill ta det ansvaret i Sigtuna kommun.

– Sahra Abdi (V), Studerande Nationalekonomi
– Niklas Andersson (V), Biostatistiker

 

Denna insändare är även publicerad på märsta.nu

Dela den här sidan:

Kopiera länk