Kommunalt

Vår gruppledare kritisk till budgeten 2019

Den nya majoriteten i Sigtuna kommun, som numera är helt borgerlig, har kommit med sin första budget.
Vår gruppledare Niklas Andersson är kritisk: -Med denna budget tar Sigtuna kommun ett ordentligt kliv högerut. Jag undrar om detta verkligen är riktningen som kommunens invånare vill att kommunen ska gå. Det är tydligt att den högsta önskan är att kunna sänka skatten.

Bland annat innehåller budgeten:
• Stora generella effektiviseringar 2019–2021
• Fortsatt aktieutdelning från SigtunaHem
• Uppsägning av Fairtrade-samarbetet
• Införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Äldre- och omsorgsnämnden med början inom hemtjänsten
• Borttagande av nolltaxan för barn- och ungdomsföreningarna (visserligen ska största delen återföras till föreningslivet)
• Flytt av Kulturskolan till Kultur- och fritidsnämnden
• Utreda om införandet av kulturcheckar
• Gå vidare och utreda mer om privatisering av baden där man vill komma fram med ett skarpt förslag där driften ska privatiseras
• Utreda om Sigtuna museums framtida driftsform
• Utreda de populära tillställningarna The Week och Feel the Streets
• Utreda möjligheten att införa kommunala spetsklasser för särbegåvade elever

Dela den här sidan:

Kopiera länk