Fullmäktige

Budgetdebatt i Sigtuna kommunfullmäktige

Idag, den 29:e november 2018, har det varit budgetfullmäktige i Sigtuna kommun.
Man kan se hela debatten på denna länk och vår gruppledares anförande är vid 02:10:00.

 

Här publiceras hela anförandet som vår gruppledare gjorde under debatten:

Herr ordförande, ledamöter och åhörare.

Idag diskuterar vi bland annat nästa års budget för Sigtuna kommun. Det är i budgeten som man visar vilken politik man vill föra. Idag har Vänsterpartiet inget eget budgetförslag för nästkommande år men väljer att visa vilka prioriteringar som skulle göras med vår politik genom att kommentera dom budgetar som finns här idag och som vi ska ta beslut om.

Den borgerliga majoritetens budgetförslag har en tydlig röd – förlåt – blå tråd. Tråden leder oss genom en rad privatiseringar som riskerar att dränera de offentliga finanserna, och vi landar i en skattesänkning som obönhörligen kräver nedskärningar inom välfärden. Här finns införandet av Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom äldreomsorgen med början inom hemtjänsten samt utredningar om driften av våra bad och Sigtuna museum. Även flytten av Kulturskolan samt utredningen om att införa kulturcheckar ser vi som en potentiell början till en privatisering.

LOV infördes i tron att den ska leda till ökad kvalitet, mer valfrihet för den enskilde samt lägre kostnader för kommuner. LOV har funnits i drygt 10 år men det finns ännu ingen forskning som visar att lagen lett till en förbättrad kvalitet. Det finns inget stöd för att konkurrensutsättning inom äldreomsorg leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader för kommuner. Tvärtom så har studier visat på en viss ökad kostnad för de kommuner som infört LOV.

Att privatisera baden med den stora risken att priserna ökar ser vi allvarligt på. Det skulle då bli svårare för många att få tillgång till denna viktiga folkhälsoaktivitet. Simkunnighet och vattenvana hos både stora och små räddar liv, och möjligheten för alla invånare att motionera minskar i förlängningen samhällets kostnader för sjukvård.

Den borgerliga budgeten förlitar sig i vanlig ordning på att marknaden ska lösa allt. Men vad är det som händer när privata vinstdrivande företag tar över offentlig verksamhet? Vi lämnar över kontrollen över skattepengar till styrelserum där vi inte har någon demokratisk insyn, vårt demokratiska inflytande minskar. Vi i Vänsterpartiet menar att vi tillsammans behöver ha makten så vi tillsammans får ett bättre samhälle. Låter vi marknaden härja fritt så kommer aktieägarnas och riskkapitalisternas behov att styra, och inte vad som är bäst för kommuninvånarna.

När man läser den borgerliga budgeten får man lätt intrycket att avsändaren inte är så förtjust kultur och fritidsverksamheter, speciellt inte om den är kommunal. Man får ofta höra att kommunen ska begränsa sig till sina kärnverksamheter – lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men det behövs mer för att få ett fungerande samhälle där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen och föreningarna har en mycket viktig plats, och kommunen har ett stort ansvar.

Kultur är ingen lyx, den tillfredsställer människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Det gör människor mer medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det viktigt att låta konsten verka fritt. Kultur är något väldigt demokratiskt och ska uppmuntras. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur i vår kommun.

Våra föreningar i kommunen är otroligt viktiga och måste skötas med omsorg – särskilt de som har fokus på att hjälpa våra barn och ungdomar att utveckla sin potential och hitta sin rätta plats i samhället. En meningsfull fritid är viktig för alla barn oavsett klass. Därför är till exempel nolltaxan viktig och borde finnas kvar.

Något som jag tycker är mycket märkligt är abrovinken just gällande nolltaxan för våra barn- och ungdomsföreningar. Där föreningarna nu då tvingas ligga ute med pengar och får extra administration. Det är vanliga människor som jobbar ideellt som detta går ut över. Detta också med kort varsel. Man räknar med att man ska få in 1 miljon på hyrorna men samtidigt bara ge tillbaka 800 000 kronor till föreningarna. Har våra anläggningar haft en sådan stor överbokning eller vill man på detta sätt spara in pengar?

En annan sak som jag ställer mig frågande till är uppsägningen av Fairtrade-samarbetet. Detta har varit ett mycket viktigt arbete med en samverkan mellan kommunens företrädare och civilsamhället. Medvetenheten om just Fairtrade och vad det innebär har blivit högre men det är viktigt att det arbetet fortsätter.

Om jag går vidare till vårt bostadsbolag SigtunaHem, det är en otroligt viktig resurs för kommunen. Men då tänker jag inte på den aktieutdelning som är tänkt att fortsätta plockas ut. Vår mening är att pengarna ska vara kvar i bolaget för att se till att vårt bostadsbestånd rustas upp. Det är viktigt att vi har ett starkt bostadsbolag som då kan hjälpa kommunen i planeringen av kommunen och för bostadsförsörjningen. Fler klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror behövs och definitivt behöver vi inte aktivt ombilda våra hyresrätter. Vi fortsätter den debatten på vårt nästa fullmäktige när vi pratar om just bostadsförsörjningsprogrammet.

Något jag saknar är konkreta åtgärder mot klimathotet. Det är bra att vi tillsätter en Miljö- och klimatberedning, men vad innebär det? Vi behöver praktisk handling och modiga beslut. Vi behöver en plan fylld med konkret politik och ett starkt åtgärdspaket för att vår kommun skall kunna bli fossilfri till 2040 så som vi ju har beslutat.

Men den borgerliga budgeten prioriterar i stället en framtida skattesänkning. Skattesatsen jämförs hela tiden med andra kommuner, utan hänsyn till våra olika förutsättningar och behov. Det är många andra faktorer spelar roll. Men medan det är bra att lära av andra kommuner för att se om vi kan göra saker bättre eller bli effektivare i vissa avseenden så är det väl ingen som tror att en kommun med 302 500 kr i årsmedelinkomst kan lägga sin skattesats i nivå med en kommun som har 346 600 kr i årsmedelinkomst utan att grundläggande samhällsservice blir lidande.

 

När det kommer till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag ser dom mindre skadliga ut för Sigtuna kommun. Mer pengar kommer ut i verksamheten och gör nytta för medborgarna. Jag är säker på att vi tre partier hade kunnat ta fram en riktigt bra budget för Sigtuna kommun tillsammans. Det finns flera saker som är bra i den Miljöpartistiska budgeten, såsom att skyndsamt verka för att användningen av engångsartiklar i plast upphör, att stärka miljökommunikationen och att undersöka konsekvenserna av att byta bank. Men här idag kommer vi att rösta på den budget som vi ser som det bästa helhetsalternativet och det är den Socialdemokratiska.

Jag yrkar därför bifall på Socialdemokraternas mål och budget.

Dela den här sidan:

Kopiera länk