ARBETSSITUATIONEN I SIGTUNA KOMMUN

Hur ser vår arbetssituation ut i Sigtuna kommun?

Sigtuna kommun är en expansiv kommun, med många arbetsplatser och många nya företag. Man etablerar sig här för att vi har ett attraktivt läge, och vi bereder goda möjligheter för företagen.

Att vi växer är positivt och att fler arbetsplatser behöver personal är något som i dagens läge också är rent av ovanligt. Massarbetslösheten breder sig som bekant ut sig runt hela vårt land på grund av en passiv regering.

Att ha ett arbete är grundläggande för att ha ett fungerande liv, så även här i vår kommun. Att känna sig behövd, kunna stå på egna ben och utvecklas som människa är förutsättning för en bra tillvaro. Vi tillbringar stora delar av vårt vuxna liv på våra arbetsplatser. Vi ser till att produktionen fungerar, att företag och arbetsplatser kan ha god lönsamhet och att verksamheterna fungerar.

Men det är här verkligheten ofta kommer i kapp många av kommunens innevånare. Hur ser vår situation ut på våra arbetsplatser runt om i Sigtuna kommun egentligen?

Svaren varierar självklart, men flera återkommande problem lyfts allt oftare.

– En uppsjö av olika udda anställningsformer framkommer, den ena mer problematisk än den andra. Tim vikariat, behovsanställningar, bemanningsanställd, halvtid, är bara några former som är praxis på vår nya arbetsmarknad.

– Att lönerna hålls nere med hjälp av en massiv arbetslöshet, då tillgången på personal är närmast oändlig.

– Att arbetsmiljön också hamnar på efterkälken av att osäkra anställda inte vågar ställa krav, med risk för uppsägning eller med repressalier som följd.

Vi Förvärvsarbetare som är den stora merparten av samhället får alltså betala priset för misslyckade upphandlingar, ökade avkastningskrav och en arbetsmarknad där vi endast blir verktyg för än större vinstutrymme.

Självklart finns i vår kommun företag som bereder goda möjligheter och schysta villkor! De företagen ska ha en eloge som ser sambandet mellan att nöjd och bra behandlad personal, också ökar produktiviteten på arbetsplatsen. Sjukskrivningar minskar, moralen stärks och viljan att tillsammans med företagen skapa en bra framtid ökar.

Vänsterpartiet utreder nu på riksplan genom kampanjen ”Vi är människor inte maskiner” hur verkligheten förhåller sig, och hur vi kommer tillrätta med dessa viktiga frågor.

Här i Sigtuna kommun har inte heller Vänsterpartiet legat på latsidan. Vi har bla. lämnat in motionen om ”Vita Jobb” som kommer hjälpa till att säkerställa framtida upphandlingar med hjälp av fackföreningarna.

Det är ju vi som bor här som ska utföra jobbet, så vi vill att oseriösa aktörer och tveksamma företag inte ska konkurera ut våra seriösa arbetsplatser/anställningar.

Vi kommer också inleda en rundvandring hos kommunens arbetsplatser för att få en klar bild om hur läget är.

Inom den privata näringen skulle vi vilja se premiering av de företag som innehar kollektivavtal, kämpar mot miljömål, inte använder bemanningsföretag för att komma runt regler/avtal samt visar att man vill satsa på sin personal och Sigtuna kommun.

Det är vi, den breda allmänheten som bygger vårt samhälle så även i Sigtuna kommun.

Vi måste tillsammans kämpa för en sund arbetsmarknad med drägliga villkor, och säkerställa den såväl i nutid som i framtiden.

Vi i Vänsterpartiet är beredda att göra det i Sigtuna kommun!

Vänsterpartiet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Arkiv