Partiföreningens styrelse

Niklas Andersson, ordförande

Bengt Andersson, ledamot och vice ordförande

Marta Aguirre, ledamot och kassör

Petrea Karlsson, ledamot och internfeministiskt ansvarig

Petri Perälä, ledamot

Markus Pålsson, suppleant 1

Omar Al-Askary, suppleant 2

 

Arkiv