VAR MED OCH PÅVERKA - BLI MEDLEM!

”(S) har lämnat den politiska vänstern”

Publicerat i Sigtunabygden 2011-12-01

INSÄNDARE. När vi ser kommunens övriga partier tävla i borgerlighet, kan vi konstatera att socialdemokraterna i Sigtuna lämnat den politiska vänstern.

Vänsterpartiet i Sigtuna kommun åberopar sig som kommunens tydliga vänsteralternativ. Ett parti som strävar efter ett samhälle för alla. För en kommun där alla har en jämlik möjlighet till en bra framtid. Där vi tar itu med de orättvisor som barnfattigdom, sociala problem, dåliga skolor mm. Vi vill ha en solidarisk kommun. Där de med mer tillgångar bidrar mer ekonomiskt, än de med mindre resurser.

När vi ser kommunens övriga partier tävla i borgerlighet, kan vi konstatera att socialdemokraterna i Sigtuna lämnat den politiska vänstern. Vi ser idag ett parti, där det viktiga är hålla kvar sig vid makten, istället för att ta itu med de svåra frågor vi ställs inför i framtiden.

Anders Johansson (S) har även i ord utryckt vid flertalet gånger att Socialdemokraterna i kommunen lämnat sin historiska bakgrund. Vid senaste kf, sa han ex. att man för en ”Socialdemokratisk politik starkt förankrad i en pragmatisk mittfåra”. Han har även sagt att samarbete med folkpartiet kan vara aktuellt och stolt konstaterar att den politik han står för, lockar många borgerliga kärnväljare i kommunen. Ifall SAP fortfarande är ett parti för arbetare kan även det ifrågasättas. När vi bl.a. ser förskolepersonal på ett bestämt sätt protestera mot hur förskolorna sköts i kommunen.

Det är viktigt att veta för alla dem som tror på den politiska vänstern och dess idéer. Att vi i vänsterpartiet kommer fortsättningsvis att föra en solidarisk och rättvis politik i kommunen. Sträva efter ett samhälle med plats för alla. Vill vi vara tydliga med detta.

Av: Vänsterpartiet i Sigtuna Kommun

Dela den här sidan:

Kopiera länk