sida

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelsen (KS)

Barn- och Ungdomsnämnden (BUN)

  • Anna-Karin Ovsiannikov (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)

  • Vakant

Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON)

AB SigtunaHem

  • David Granqvist

Attunda tingsrätt (nämndemän)

  • Palle Raabjerg
  • Zumurad Rabi Al-Zaidi

Dela den här sidan:

Kopiera länk