sida

Kommunpolitiskt program 2018-2022

Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt samhälle, ett samhälle där vi kan lita på varandra. En viktig del i detta är att få en hög kvalité i välfärden som omfattar alla som är i behov av den. För att få det behöver det satsas. För att vi ska kunna göra det måste resurser omfördelas, från dem med väldigt goda resurser till dem med mindre, från män till kvinnor, mellan dem med arbete till dem arbetslösa och sjuka.

Med bättre välfärd får fler möjligheten att få den utbildning och arbete man önskar. Satsningarna innebär också fler jobb i skolan, vården och omsorgen. Är det fler som delar arbetsbördan är det också mindre risk för stress och arbetsbelastning. Personal som är välutbildade för att bättre upptäcka det behov som behövs och göra rätt prioriteringar.

Dessutom när vi har en ordentlig välfärd, där barnen får möjligheten att gå i förskolan och äldre får tillräckligt med hjälp, minskar också behovet av obetalt omsorgsarbete av anhöriga. Speciellt arbetande kvinnor skulle hjälpas där man inte behöver gå ner i betalt arbete för att ta hand om en anhörig.

Med bättre kvalité i skolan ökar också kunskaperna. Med fler lärare som också får göra det de är anställda för att göra, undervisa. En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen.

Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Det gör människor mer medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det viktigt att låta konsten verka fritt. Kultur är något väldigt demokratiskt och ska uppmuntras. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur.

Vi måste skapa rätt förutsättningar för framtiden, vi kan inte skjuta upp det till nästa generationer. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt är ett måste. För att få social hållbarhet behöver vi minska klyftorna i samhället. Alla ska kunna ha samma möjlighet att leva ett välbefinnande liv.

Vi måste bygga bort bostadsbristen, men det måste vara bostäder som är möjliga att bo i. Dagens nyproduktion är alldeles för dyr. Unga människor måste kunna flytta hemifrån och få starta sina vuxenliv. Dessutom behöver vi vårat bestånd som redan existerar rustas upp och energieffektiviseras utan att hyrorna blir för höga. Bostäder behövs också till äldre som då är anpassade, dessa behöver också byggas med en rimlig hyra.

En bättre kollektivtrafik är ett måste i Sigtuna kommun. Att det blir en ny station i Märsta var något som har behövts sedan länge. Bussförbindelserna mellan Sigtuna och Märsta och vidare söderut är också viktigt. Att fler använder kollektivtrafiken underlättar för alla, men framförallt miljön.

 

Vänsterpartiet Sigtuna kommun vill

 • att ingen aktieutdelning ska tas från SigtunaHem. Pengarna ska stanna i företaget.
 • att ge SigtunaHem i anvisning att i större utsträckning bygga billigare hyresrätter.
 • att inte ge SigtunaHem i anvisning om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.
 • att kommunen inte godtyckligt minskar tjänstgöringsgraden, så kallad hyvling, av kommunens arbetare.
 • att ingen kommunal verksamhet ska privatiseras och att undersöka verksamheter som kan återkommunaliseras.
 • att alla ska ha rätten till 30 timmars förskola per vecka.
 • att det ska finnas en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieelever.
 • att kommunen ska kämpa för ännu bättre kollektivtrafik från SL.
 • att kommunen tillsammans med Landstinget placerar ut konstverk på kommunens pendeltågsstationer.
 • att det ska finnas en konsthall i Märsta.
 • att det ska vara fritt inträde på Sigtuna museum året runt för alla.
 • att kommunen implementerar en social investeringsfond med syfte att motverka utanförskap och social utsatthet.
 • att kommunen bara tar beslut efter att man har gjort konsekvensanalyser för eventuella klimat- och/eller miljöpåverkan.
 • att kommunen inleder ett systematiskt arbete för att minska mängden animaliska livsmedel i kommunala verksamheter med sikte på en halvering till 2030.
 • att kommunen ska bekosta arbets- och skyddskläder för förskole- och fritidspersonal, för att senare undersöka möjligheten att utöka detta till annan kommunal personal.
 • att kommunen inte ska genomföra några generella effektiviseringar som leder till nedskärningar i verksamheter.

 

Är du intresserad av hela vårt program som vi har antagit kan man läsa det här: Valprogram 2018-2022 Vänsterpartiet Sigtuna kommun

Annars finns respektive avsnitt här på hemsidan
Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik
Nolltolerans mot diskriminering och rasism
Stärk kvinnors ställning
Sigtuna kommun som arbetsgivare
För- och grundskolan
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Äldreomsorgen
Kultur och fritid
Bostäder
Kommunikationer och infrastruktur

Dela den här sidan:

Kopiera länk