Äldreomsorgen

Vår personal ska vara tillräckligt många så att de kan tillbringa så mycket av deras tid med de äldre och göra deras livssituation bättre. Personalen ska gemensamt kunna utveckla verksamheten med fokus med dem äldre. Det är också viktigt att personalen har relevant utbildning för sina arbetsuppgifter.

Aktiebolag, som har högsta prioritet att ha så hög avkastning som möjligt för att kunna ge vinster till aktieägarna, ser vi som dåliga utförare. Kvaliteten på omsorgen måste vara den absoluta högsta prioriteteten.

Äldre som vill och behöver komma in på boende ska få möjligheten till det. Även de äldre som vill bo kvar hemma ska få ha den möjligheten med hemtjänst med tillräckligt höga resurser.

Idag utförs en allt större del av omsorgen av anhöriga, som blir tvungna att ta ansvar när det offentliga drar ner. Detta är oacceptabelt om de anhöriga inte vill det. De äldre är vårt gemensamma ansvar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk