Bostäder

Vi måste bygga bort bostadsbristen, men det måste vara bostäder som är möjliga att bo i. Dagens nyproduktion är alldeles för dyr. Unga människor måste kunna flytta hemifrån och få starta sina vuxenliv. Dessutom behöver vi vårat bestånd som redan existerar rustas upp och energieffektiviseras utan att hyrorna blir för höga.

Bostäder behövs också till äldre som då är anpassade, dessa behöver också byggas med en rimlig hyra. Det ska vara en blandning av olika upplåtelseformer men det som efterfrågas mest nu är hyresrätter till rimliga hyror. Att ha en egen bostad, som man trivs i och kan betala för sig, är en mänsklig rättighet.

SigtunaHem är otroligt viktigt för bostadsmarknaden i Sigtuna kommun. Främst gällande hyresrätter. Vi ska inte dränera SigtunaHem på pengar och om något ska ombildas från hyresrätter till bostadsrätter ska det ske till marknadspris.

Dela den här sidan:

Kopiera länk