För- och grundskolan

Förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet som alla barn ska ha rätt till. Den ska vara tillgänglig och likvärdig för alla. Att en god förskola som finns tillgänglig och är flexibel till när folk jobbar är en viktig feministisk fråga. Alla ska även ha rätten till 30 timmars förskola.

Det ska vara rimliga barngrupper där man ska ha skolverkets riktmärken som mål, både för att personalen och barnen själva ska må bra. Miljön ska vara trygg och det ska vara möjligt att bedriva en bra pedagogisk verksamhet där alla barnen syns.

Grundskolan ska vara likvärdig där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning. Eleverna måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Vänsterpartiet anser att aktiebolag, där deras högsta prioritet är att få så hög avkastning som möjligt, inte kan ge detta. Skolan som ligger närmast ska ha samma goda förutsättningar som vilken annan skola. En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen.

Alla som jobbar inom skolan och eleverna ska ha en bra arbetsmiljö där alla kan få ut sitt bästa. Lärarnas arbetsvillkor måste också vara bra. De får inte ha för mycket att göra, det måste finnas tillräckligt många lärare.

Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hon förstår, desto större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större. Kunskap är makt. En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet – det handlar också om allas rätt till bildning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk