Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik

Vi måste skapa rätt förutsättningar för framtiden, vi kan inte skjuta upp det till nästkommande generationer. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt är ett måste. För att få social hållbarhet behöver vi minska klyftorna i samhället. Alla ska kunna ha samma möjlighet att leva ett välbefinnande liv.

Den miljömässiga hållbarheten får vi genom att ställa om vårt sätt att producera och konsumera. Utsläppen av växthusgaser måste minimeras. Men även den biologiska mångfalden måste vi slå vakt om, se till att utsläpp av gifter och gödningsmedel i miljön minskar. Vår välfärd är helt beroende av tjänster från naturen i form av mat, råvaror och rent vatten. Naturresurserna måste därför brukas så att ekosystemen inte försvagas.

Dagens liberala marknadsmodell är oförmögen att hantera vår tids miljöhot. En stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll är viktigt, där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också vara de som får göra de största förändringarna i konsumtion och livsstil.

Vi kan konstatera att när det gäller ett långsiktigt hållbart samhälle är vänsterpolitiken lösningen, medan högerpolitiken är en del av problemet. Endast genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt samhälle.

Dela den här sidan:

Kopiera länk