Kultur och fritid

Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Det gör människor mer medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det viktigt att låta konsten verka fritt. Kultur är något väldigt demokratiskt och ska uppmuntras. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur.

Sigtuna kommun flödar av kultur. Vi måste ta tillvara på allt som har varit här och allt som är här. Allt från stenåldern fram till idag tillsammans med Arlanda. Det ska även finns tillgängligt för allmänheten. Kultur är något som vi alla äger tillsammans.

Våra bibliotek är viktiga kunskapskällor för våra medborgare samt att få våra barn och ungdomar att läsa och uppmuntra fantasin. Därför är det viktigt att det fortsätter att prioriteras och att vi har flera bibliotek över hela kommunen.

För idrotten är det viktigt att det finns god tillgång till ett brett utbud av anläggningar att utöva idrott på/i. Oavsett om idrotten är dominerade av flickor eller pojkar ska man ha samma tillgång och möjligheter. Det viktiga är att ha en god bredd- och ungdomsidrott.

Till vanliga människor ska det också finnas möjlighet att vara fysiskt aktiva. Det ska finnas platser och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott för alla medborgare oavsett ålder. Vi ska uppmuntra till fysisk aktivitet, det tillsammans med god tillgänglighet leder till att vi får en friskare befolkning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk