Sigtuna kommun som arbetsgivare

Kommunens personal är en otroligt viktig tillgång för kommunen. Det ska vara en bra arbetsplats där man trivs att arbeta. Kommunen ska vara en förebild vad gäller anställningsvillkor, arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Det leder också till en förbättrad kvalité i kommunens verksamheter. Alla som arbetar i kommunen ska på sikt få sina arbets- och skyddskläder kostnadsfritt från kommunen. I ett första skede ska detta ske för förskole- och fritidspersonal.

Alla som vill jobba heltid ska ha den möjligheten, det är viktigt för jämställdheten. Men man ska även ha en arbetssituation som är möjlig att arbeta heltid med fram till pensionen. Kommunen ska så långt som möjligt undvika att använda bemanningsföretag.

Som arbetsgivare ska Sigtuna kommun se positivt på fackligt arbete och uppmuntra de anställda att organisera sig. De fackliga organisationerna ska ges goda möjligheter att verka för sina medlemmars intressen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk