Stärk kvinnors ställning

Något som står Vänsterpartiet närmast hjärtat är att vi är feminister och står upp för ett jämlikt samhälle. Detta är otroligt viktigt och vi ska låta alla komma till tals och uppmuntra kvinnor när det behövs. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. Det kommer inte av sig självt så det behövs politisk vilja. En förändring är fullt nödvändig och möjlig.

Idag jobbar många kvinnor deltid mot sin vilja, har en otryggare anställning och lägre lön än män. Sigtuna kommun ska vi vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare. Kommunen ska betala ut rimliga löner och erbjuda goda arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken.

Genusperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet, från utbildning och fritidsverksamhet till samhällsplanering och bostadsbyggande. Förskolan och skolan har en särskilt viktig roll i att upptäcka och bryta ojämlika könsmönster.

Dela den här sidan:

Kopiera länk