Äldre debattartiklar

Rätt till trygg anställning

Rebar_workerBemanningsföretagen tar en allt större del av arbetsmarknaden, med otrygga och i vissa fall rent olagliga anställningsformer. Ungdomar som får sitt första jobb vet ofta inte vad som är rätt och riktigt. De skräms ofta till tystnad och kuvas. De får ofta höra att: Gör som du blir tillsagd annars blir du avbokad eller avslutad.

Bemanningsföretagen tar en allt större del av arbetsmarknaden, med otrygga och i vissa fall rent olagliga anställningsformer. Ungdomar som får sitt första jobb vet ofta inte vad som är rätt och riktigt. De skräms ofta till tystnad och kuvas. De får ofta höra att: Gör som du blir tillsagd annars blir du avbokad eller avslutad.

Fackligt eller politiskt aktiva anställer man inte eller så blir de varslade på grund av arbetsbrist.

I Sigtuna kommun finns det företag som varslar och säger upp sin egen fasta personal med motivationen att det är flexiblare att ha bemanningsanställda i stället. För då kan man göra som man vill de anställda.

Är det ett samhälle vi vill ställa upp på? Är det ett samhällsklimat vi vill lämna till vara barn?

Vi i Vänsterpartiet, vill ha ett tryggt, stabilt och jämlikt samhälle där man ska känna att det finns trygghet i att vara fast anställd, inte tvingas in i en otrygg tillvaro med bemanning där man inte vet om man får ha jobbet kvar om man ställer krav eller är engagerad fackligt.

Vänsterpartiet i Sigtuna kommun står bakom vitajobb modellen som redan följs av flera kommuner och vi vill göra den ännu starkare. Genom att vi alltid skall kräva kollektivavtal vid kommunal upphandling.
1. Fast anställda får inte ersättas av bemanningsföretag vid uppsägningar.
2. Förbud att jobba svart och att maskera arbetstagare som uppdragstagare.
3. Kräv kollektivavtal vid upphandling.
4. Skyldighet att kontrollera att underentreprenörer också följer villkoren.
5. Regler som medger kontroll och sanktioner om regler och avtal inte följs.

Om så kallade vitajobb modellen följs, så kommer tryggheten i anställningen att höjas, och det blir lättare att leva och kunna planera sitt liv, ta lån för att exempelvis köpa hus, båt, bil.

Upp till kamp för trygghet, rättvisa och jämlikhet i arbetslivet.

– Robert Blom (V) i Sigtuna

 

Denna insändare är även publicerad i Sigtunabygden

Dela den här sidan:

Kopiera länk