Äldre debattartiklar

Nej till betyg från årskurs 4

Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte bakom förslaget att de kommuner som vill och de skolor som är intresserade har möjligheten att ge eleverna betyg redan från årskurs 4. Vi är inte ensamma att tycka så: Arbetsmiljöverket befarar att en ny betygsreform späder på lärarnas stress och arbetsbelastning och det är det sista skolan behöver.

Sveriges Skolledarförbund, Skolverket och Skolinspektionen är tveksamma om tidigare betyg är gynnsamt för lärandet och ifall det leder till mer kunskap. I en statistisk undersökning gjord bland medlemmar i lärarförbundet visade att hela 85 % av lärarna själva är emot tidigare betyg.

Vi tror att det är helt andra åtgärder skolan behöver, för att få en bättre situation för elever och lärare, som t.ex. att minska antalet elever i klasserna, anställa ”stödpersonal” i högre grad som specialpedagoger, kuratorer och personal för mer administrativa uppgifter för att avlasta lärarna.

Dessutom är vi säkra på att det inte gynnar den likvärdiga skolan då betygen och utvecklingssamtalen fungerar på olika sätt. Elever i behov av mer stöd i skolan tror vi har en större fördel av bara ett utvecklingssamtal än fokuseringen på ett betyg då betyget endast talar om ifall du är bra eller dålig. Vi tror att betyg i tidig ålder medför en risk för segregering i socioekonomisk mening och att det inte tillför någon kvalitet för lärarna och eleverna.

Annars är betygen bra för oss politiker och för tjänstemän som lätt kan sammanfatta hur det går för skolan, jämföra över tid och mellan skolor. Men ger det verkligen en rättvis bild och är den till nytta för alla elever? Men dagens betygsystem speglar mycket hur det är i det övriga samhället idag, allt ska vara så kort och så koncist som möjligt och då är en sammanfattning med en bokstav väldigt bra.

Vi behöver en skola som tar hand om alla elever, där vi låter utvecklingen flöda. Skapa en arbetsplats där vi låter lärarna arbeta med det de kan bäst, att ta tillvara elevers olikheter och ge eleverna möjlighet utifrån sina unika förutsättningar att lära för livet. Lärare och elever behöver bli lyssnade på och deras spetskompetens behöver tas tillvara i arbetet för att göra skolan till en bra och lärorik plats för alla där det inte spelar någon roll i vilken skola du går i!

Utveckling är något unikt för var och en och det är svårt att sätta ett betyg på det.

– Niklas Andersson
– 
Petrea Karlsson


Dela den här sidan:

Kopiera länk