Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Äldre debattartiklar

Vi i Vänsterpartiet behövs

Insändare märstanu april 2016

(Insändare i Märsta.nu 26 april 2016)

I vårt Sverige hjälper alla till. Vi delar på våra inkomster (genom skatt) och delar på allas bördor. I vårt Sverige har vi en jämlik välfärd som finns tillgänglig för alla.

För Vänsterpartiet är välfärden så mycket mer än bara vård, skola och omsorg. Allt från vatten och avlopp till kultur och fritid är viktiga inslag i välfärden. Har vi en fungerande välfärd har vi välmående medborgare som samtidigt gör det lättare att integrera våra nya svenskar. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att man inte ska kunna ta ut vinster ur skattefinansierade verksamheter. Pengarna ska användas till det som det är tänkt.

Skatten är högre i Sverige än i många andra länder, men man måste tänka på vad vi får för fördelar. I Sverige har skatten sänkts dramatiskt (i synnerhet för dem som redan har mycket) under dem senaste borgarregeringarna. Istället för behövliga satsningar har det varit effektiviseringar och nedskärningar. Färre inom välfärden måste göra mer för mindre. Det finns utrymme i Sverige för att vi ska kunna ha en välfärd i världsklass. Nu gör Vänsterpartiet en viktig del med uppgörelsen med regeringen att satsa 10 miljarder årligen till kommuner och landsting för välfärden, detta ger oss i Sigtuna kommun drygt 30 miljoner årligen.

Bostadsbristen måste byggas bort. Det som saknas allra mest i nuläget är hyresrätter med rimliga hyror. Det behöver komma subventioner från staten genom statligt investeringsstöd. Sedan behöver vårt bostadsbestånd som redan finns rustas upp miljövänligt och energieffektiviseras utan att hyrorna blir skyhöga. Sigtuna kommun gör mycket, men vi kan göra mer. Speciellt genom att försöka få hyror som är rimliga för individerna som behöver hyresrätterna.

Vi behöver även en kollektiv- och järnvägstrafik som fungerar. I dagsläget är det för många aktörer på en marknad som inte är anpassat för det. Fler behöver åka tåg och då behöver priset för tågbiljetterna spegla det så att alla kan ha möjlighet att ta sig dit man vill. Om fler lämnar bilen hemma gör vi en tjänst för klimatet. Men det finns mycket annat som behövs göras för att underlätta för vår planet. Vår energi måste komma mer och mer från förnybart (som sol-, vind- och vågkraft), vi måste ha hållbara transporter samt skyddande av naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop.

De som belastar miljön och klimatet mest måste också vara de som får göra de största förändringarna i konsumtion och livsstil. Endast genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle.

Efter vårt årsmöte i Vänsterpartiet Sigtuna kommun har vi fått förtroendet av våra medlemmar att jobba framåt för medborgarna i denna kommun. Vi hoppas på ett fruktsamt och jämställt år för alla.

– Marta Aguirre – ordförande (V)
– Bengt Andersson – vice ordförande (V)
– Niklas Andersson – kassör (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk